Nov 12, 2013

Plus London Three: Community Day

The Vintage Cake Company had set up shop at the event - heaven for my sorry, hungover self.
I seriously had trouble deciding what to get, but ended up with the salty caramel chocolate brownie. YUM!
Lauren during her talk about how she started blogging, with Bethany listening intensely!
Lots of blogger babes listening to Lauren talk
Me with Lauren after her talk - notice her trusted friend the Diet Coke (don't worry, Lauren - we're on the same page ) ;-)
The amazing Erin from Miss Lacy Ltd, who gave me two bags of my new favourite sweets! Such a nice girl!
Having dinner after the event with the cutie Katrin from reizende Rundungen
With the awesome Katie from Toodalookatie at her fave Indian restaurant after the event

Det tredje, og sidste, event under Plus London Three var søndagens "Community Day". Efter at have fokuseret på mode, brands og design om lørdagen, var turen nu kommet til dét fællesskab der eksisterer indenfor plus-size-verdenen, i hvert fald i England. Jeg må ærligt indrømme, at jeg om lørdagen ikke rigtig vidste om jeg skulle tage afsted søndag, da jeg for det første ikke rigtig følte mig som en del af den community, og da jeg havde hørt fra rigtig mange bloggere, at de ikke ville komme. I sidste ende besluttede jeg mig dog for at dukke op alligevel, da jeg gerne ville tage del i hele Plus London, samt støtte op om pigerne, som havde arrangeret weekenden. Det første på programmet var en snak om køn, seksualitet og det at være tyk, da der var arrangeret en paneldiskussion med forskellige eksperter. Jeg havde tømmermænd fra aftenen forinden og sad desuden fast i undergrunden (what else is new!), så jeg kom midt i diskussionen og havde lidt svært ved at følge med. Jeg er heller ikke inde i hele den politiske side af plus-size-verdenen, men det var interessant at høre, hvilke problemstillinger der kan være i forbindelse med at være tyk - fx. var der flere der snakkede om, at de enten følte sig fuldstændig aseksualiserede, eller komplet overseksualiserede, af samfundet. Der var ingen mellemting. Det synes jeg var et meget interessant emne, og noget jeg tidligere selv har tænkt lidt over. I sidste ende deltog jeg dog ikke aktivt i diskussionen, da jeg ikke følte mig helt hjemme i emnerne. Efter paneldiskussionen var der workshops, hvor man kunne sy tøj om, eller lære at udsmykke sit tøj. Jeg havde ikke medbragt noget hjemmefra, da jeg slet ikke er håndarbejdsmenneske, så jeg benyttede tiden til at drikke kaffe og spise kage fra The Vintage Cake Company, og snakke med nogle af de andre bloggere. Det var perfekte rammer for en afslappet søndag, og noget helt andet end det hektiske fra lørdagen, hvor man næsten ikke vidste, hvem man skulle snakke med som det næste. Så på trods af et skuffende fremmøde, syntes jeg alligevel at søndagen var virkelig hyggelig. Højdepunktet for mig var, da Lauren fra Pocket Rocket (en af arrangørerne) holdt en uformel snak om sin blog, hvordan og hvorfor hun startede den, hvad den havde ført med sig, og hvordan den havde udviklet sig i løbet af de 4 år hun har blogget. Hun startede med at blogge omkring et halvt år før mig, og jeg kan tydeligt huske at have fundet hendes blog og fulgt med stort set fra starten. Mange af de ting hun snakkede om, kunne jeg forholde mig- og nikke genkendende til. Efterfølgende var vi flere der blev siddende og snakkede videre om de problematikker der kan være i forbindelse med at blogge, hvad vi stadig ønsker os af branchen, og hvordan vi godt kunne tænke os, at tingene udviklede sig herfra. Det var virkelig en god snak, og hvis ikke det var fordi at vores sofaer pludselig blev afhentet, og det gik op for os, at eventet faktisk var ovre, kunne vi have fortsat længe endnu. Mens vi havde snakket, var der i rummet ved siden af blevet afholdt "fat yoga", som jeg kunne forstå at flere var glade for. Jeg synes at det var alletiders at der var så mange forskellige tilbud, og hele ideen med søndagen var, at opbygge og styrke fællesskabet. Selvom at det ikke var det hele der tiltalte mig personligt, så syntes jeg alligevel at det var en god dag, og jeg satte pris på, at man også bare kunne hænge ud og hygge sig med de andre deltagere. Det vigtigste jeg tog med mig fra hele weekenden, var mødet med andre piger, som har samme interesser og samme udgangspunkt som mig. Piger som ikke passer ind i samfundets forskruede syn på størrelsesidealer, men som ikke lader sig slå ud og ikke bukker under for presset af, ikke at være en størrelse 38. Piger som brænder for tøj og mode, og som ønsker at gøre en forskel og som har noget på hjertet. Dét fællesskab af ligesindede er noget, som jeg til tider godt kunne savne herhjemme, og det gik op for mig, hvor bagud vi stadigvæk er i lille Danmark. Jeg har en masse tanker om dette farende igennem hovedet, så måske bliver det til et seperat indlæg herom. Vi får se. Under alle omstændigheder vil jeg i hvert fald gerne takke Lauren, Isha, Kirsty, Claire og Michelle for at stable Plus London Three på benene. Jeg havde en fantastisk tur, fik mødt nogle helt igennem dejlige mennesker, som jeg ikke ville have haft mulighed for at møde ellers, og jeg blev inspireret af den passion og de visioner som såvel arrangørerne, som de andre bloggere lagde for døren. Det var dejligt at der blev taget så godt imod mig, og jeg håber at jeg på et tidspunkt kan gengælde gæstfriheden!

------------------------------------------------------------------

The third, and final, event during Plus London Three, was the "Community Day" on Sunday. After focusing on fashion, brands and design on Saturday, it was now time to focus on the community aspect of the british plus-size world. I have to admit that I wasn't too sure if I was going to attend on Sunday, since I didn't really connect with that aspect as much (especially with me being danish and all), but also since hearing a lot of bloggers say on Saturday, that they weren't going to show. But I decided to go anyways, as I really wanted to be a part of all of Plus London, and because I wanted to support the girls who had planned the entire weekend for us. The first thing on the schedule for the day, was a panel discussion about gender, sexuality and being fat. I was hungover from the night before, and was also stuck in the tube again (what else is new!), so I arrived in the middle of the discussion and had a bit of a hard time keeping up with it. My knowledge on the political aspects of the plus-size world is also quite limited, but it was interesting to hear what kind of problems are related to the fact that you're fat - for instance the whole issue about society seeing you as either totally asexual or are oversexualizing you because of your body. There's nothing inbetween. That's something I have thought about a bit myself, so I found it interesting to hear the panel's take on it. But at the end of the day, I wasn't active in the discussion, as I didn't feel completely at home in the topics. After the panel, there were workshops where you could alter or embellish your clothes. I hadn't brought anything with me, since I'm not exactly crafty, so I used that time to eat cake and drink coffee from The Vintage Cake Company, and had a chat with some of the other bloggers. It was a perfect setting for a relaxed Sunday, and something completely different from the hectic Saturday, where you barely knew who to talk to next. So despite a disappointing turn up, I really enjoyed the event. My highlight was when Lauren (one of the hosts) had her talk about how she started blogging, what she'd accomplished with it and how it had developed over the past 4 years. She started blogging about six months before me, and I clearly remember finding and reading her blog, almost from the very beginning. I could relate to a lot of the things she was talking about. Afterwards a few of us hung around and kept talking about the problems and challenges there can be when you're a blogger, what we're still hoping for in the business, and how we would like to see things develop and change from here on out. It was a really good chat, and if it hadn't been because our sofas where being picked up and we realized that the event was over, we could have continued for hours on. While we were talking there was "fat yoga" in the next room, which I've heard people enjoyed. I think it was great that there were so many different activities offered to us, and the idea behind the event was just building and strenghtening the community. Even though not everything appealed to me personally, I still think it was a great day, and I really appreciated the fact, that you could also just choose to hang out and chat with other attendees. The most important thing I've taken with me from the entire weekend is the fact that I got to meet so many other girls, who share my interests and views. Girls who don't fit into society's screwed up view on the ideal body, but who aren't about to give in to the pressure of being a size 8. Girls who are passionate about clothes and fashion, who have a desire to make a change and have something to say. That part of the community especially, is something I sometimes miss at home, and I realized how far behind we still are here in little ol' Denmark. I have so many thoughts on this running through my head, that I might end up writing a seperate post on the subject. We'll see. No matter what, I'd like to thank Lauren, Isha, Kirsty, Claire and Michelle for planning and making Plus London Three happen. I had a great time, I met some amazing people that I wouldn't have had the chance to meet otherwise, and I was inspired by the passion and the visions that both these girls, as well as other bloggers, expressed during the weekend. It was really nice of you all to embrace me as well as you did, and I really hope I have the chance of returning the favour some day! 

3 comments:

  1. Fab post, glad you had a good day lovely. xxx

    ReplyDelete
  2. awww my lovely friend katrin, she is so cute <3

    ReplyDelete
  3. Spændende at læse om din tur. Hvis du er interesseret i den mere samfundsmæssige/politiske vinkel på plussize så prøv at se ovre hos www.godtpolstret. dk. Hun har for øvrigt også nævnt dig i et indlæg for nylig:-)

    ReplyDelete